210 94 06 500

Εταιρικά Νέα

QMS CERT ISO 9001

Οκτώβριος 19th, 2016 | admin | Tags:

Η SysteM Συμβουλευτική Α.Ε., στην προσπάθεια της για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πελάτες της υπηρεσιών, προχώρησε στην πιστοποίηση της με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πετυχαίνοντας την συμμόρφωση των υπηρεσιών της με το σύνολο των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Προτύπου ISO 9001:2008.

 

ISO

 

Στο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχουν ενσωματωθεί δραστηριότητες όπως Υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης, παραγωγής, υποστήριξης και παροχής εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning), ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων και ψηφιοποίηση περιεχομένου (e-content) καθώς και παροχή υπηρεσιών παραδοσιακής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες

Την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της SysteM Συμβουλευτική Α.Ε., πραγματοποίησε ο Οργανισμός Πιστοποίησης QMS/QMSCERT. 

iso-system