210 94 06 500

Εταιρικά Νέα

H SysteM πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Νοέμβριος 10th, 2016 | admin | Tags:

Η SysteM Συμβουλευτική Α.Ε., ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης φορέων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Πλέον η SysteM Συμβουλευτική Α.Ε αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ1) μεγάλης δυναμικότητας και συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο πιστοποιημένων φορέων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

SysteM Συμβουλευτική - ΕΟΠΠΕΠ

Επίσημη καρτέλα πιστοποιημένου φορέα Κ.Δ.Β.Μ.1

 

SysteM Συμβουλευτική - ΕΟΠΠΕΠ

Η SysteM Συμβουλευτική στον επίσημο κατάλογος πιστοποιημένων φορέων του ΕΟΠΠΕΠ