210 94 06 500

Εταιρικό Προφίλ

system1
Η System Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Από το 1998 διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και αναπτύσσεται με έμφαση στην εξειδίκευση παρέχοντας υπηρεσίες τόσο για τον Ιδιωτικό όσο και για το Δημόσιο Τομέα. Στη System γνωρίζουμε ότι στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών δύο είναι οι άξονες δραστηριοποίησης. Ο ένας αφορά στην αξιοποίηση του μεγέθους, το οποίο πολλές φορές συνδέεται από τους πελάτες με την ικανότητα αλλά και την παντογνωσία και ο άλλος αφορά στην εξειδίκευση και την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος. Βασιζόμενη στον δεύτερο άξονα, αυτόν της εξειδίκευσης και της ποιότητας του παραγόμενου αποτελέσματος, αναπτύσσει σταθερά μακροχρόνιες συνεργασίες τόσο με το μόνιμο προσωπικό της και εξωτερικούς συνεργάτες τις, όσο και με τους πελάτες της που βασίζονται στις θεμελιώδης αρχές δραστηριοποίησης της εταιρείας που είναι:

 • Εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με καινοτομία και όραμα
 • Βαθιά δέσμευση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Θεμελιώδης πίστη στην επαγγελματική υπεροχή
 • Σταθερή εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοση της επένδυσης (R.O.I. – Return On Investment) για τους πελάτες της
 • Δυνατό πνεύμα συνεργατικότητας

Διοικητικό Σχήμα

Στυλιανός ΣεργεντάνηςΜηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Bsc (Eng), MSc (Eng), MBA

Στυλιανός ΣεργεντάνηςΜηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Bsc (Eng), MSc (Eng), MBA

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.Οργάνωση και Διοίκηση μεγάλων έργων.
Αναστάσιος ΚαλογιάννηςBsc, MSc

Αναστάσιος ΚαλογιάννηςBsc, MSc

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Σύνταξη προτάσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Υποστήριξη φορέων σε θέματα διαχείρισης.
Πολυζώης Δάγκαρης<br />
Μηχανικός Λογισμικού - Αναλυτής BSc (MIS), BSc (Comp. Science), MSc (Eng. Software)

Πολυζώης Δάγκαρης
Μηχανικός Λογισμικού - Αναλυτής BSc (MIS), BSc (Comp. Science), MSc (Eng. Software)

Project Manager: Υπεύθυνος τομέα Οργάνωσης και Συντονισμού δράσεων. Οργάνωση και συντονισμός υλοποίησης έργων. Σχεδιασμός καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ.
Δημήτριος Καλαμάρας<br />
Στατιστικός Αναλυτής BA (Soc), MSc (Stats), PhD (Stats)

Δημήτριος Καλαμάρας
Στατιστικός Αναλυτής BA (Soc), MSc (Stats), PhD (Stats)

Υπεύθυνος τομέα εκπαιδευτικών δράσεων και αξιολογήσεων. Οργάνωση και συντονισμός υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων. Συντονιστής υλοποίησης δράσεων αξιολόγησης

Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Εκπόνηση στρατηγικών-επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων (Investment, Strategic and Βusiness Planning).

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υποστήριξη προετοιμασίας σχεδιασμού και κατάθεσης Τεχνικών Δελτίων προτεινόμενων προς συγχρηματοδότηση πράξεων.

Οργανωτικές Υπηρεσίες

Μελέτες πιστοποίησης ISO και HACCP και εφαρμογή των συστημάτων αυ¬τών για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επιχειρήσεων / οργανισμών. Εκπόνηση σχεδίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών, mobile application, e-detailing και e-commerce.

e-learning

Παροχή συστημάτων διαχείρισης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (LMS) και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS).

 • html5
 • css3
 • oracle
 • mysql-logo
 • java1
 • android
 • IOS8
 • apple1
 • microsoft
 • magento-logo
 • joomla_logo
 • wordpress
 • moodle-logo
 • bigbluebutton
 • osi