210 94 06 500
Slide background

System

Συμβουλευτική

Α.Ε.

Συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Education

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
✓ δια ζώσης (live)
✓ μικτής μορφής (blended)
✓ εξ-αποστάσεως (e-learning)

Management

Οργανωτικές & Επιχειρηματικές υπηρεσίες:
✓ Στρατηγικός σχεδιασμός νέων επιχειρήσεων
✓ Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου
✓ Reengineering επιχειρήσεων

Engineering & Development

Yπηρεσίες καινοτομίας και πληροφορικής:
✓ Ανάπτυξη Web εφαρμογών (Web Dev/Des)
✓ Ηλεκτρονική επιχειρηματική (e-business)
✓ Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-goverment)

Slide background

Εκπαίδευση

Προσωπικού:

Blended Learning

e-learning

Webinars

Live Learning

Web Conferencing

Slide background

Σχεδιασμός

&

Ανάπτυξη

WEB Εφαρμογών

ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ. ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ.

BUSINESS CONSULTING :: E-LEARNING :: RISK ANALYSIS :: CRISIS MANAGEMENT :: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :: WEB DEVELOPEMENT :: SOCIAL ENGAGEMENT SERVICES

Η SysteM Συμβουλευτική Α.Ε., στην προσπάθεια της για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πελάτες της υπηρεσιών, προχώρησε στην πιστοποίηση της με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πετυχαίνοντας την συμμόρφωση των υπηρεσιών της με το σύνολο των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Προτύπου ISO 9001:2008.

ISO
Στο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχουν ενσωματωθεί δραστηριότητες όπως Υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης, παραγωγής, υποστήριξης και παροχής εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning), ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων και ψηφιοποίηση περιεχομένου (e-content)  και η παροχή υπηρεσιών παραδοσιακής εκπαίδευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες.
tab_icon H SysteM Συμβουλευτική Α.Ε. είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον Ελλαδικό χώρο. Ξεκίνησε το 1997 από τα Χανιά Κρήτης και έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς, με γοργούς ρυθμούς και μοναδική ευελιξία και επιτυχία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Γεωγραφικά δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική επικράτεια και σήμερα διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και τα Χανιά Κρήτης καθώς και εκπαιδευτικές δομές σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα ενώ στα άμεσα σχέδια της είναι η ίδρυση γραφείων και η δημιουργία μόνιμων δομών και σε άλλες μεγάλες πόλεις. H έως τώρα πετυχημένη πορεία της SysteM βασίζεται στη δυναμική προσπάθεια όλων των στελεχών της να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πε­λατών της, κατανοώντας τις ανάγκες τους και παρέχοντας τις βέλτιστες επιχειρηματικές και μη λύσεις, στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα
Οι δραστηριότητες της SysteM επεκτείνονται και εκτός Ελλάδας, μέσω της συνεργασίας της με ξένες συμβουλευτικές εταιρίες. Ανάλογες συνεργασίες της SysteM έχουν αναπτυχθεί με Συμβουλευτικές Εταιρείες και Εξειδικευμένους Συμβούλους σε Γαλλία, Αγγλία και Κύπρο. Συνεργάζεται δε επιτυχώς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της με προσωπικό, τόσο από Ελληνικά, όσο και από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής.
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της SysteM, έχουν διαδραματίσει και οι συνεργασίες της με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι της παρέχουν δι-αρκή υποστήριξη και πληροφόρηση σε τομείς της οικονομικής, οργανωτικής και στρα-τηγικής δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Δείτε εδώ ορισμένους απο τους στρατηγικούς συνεργάτες της SysteM
Πιστεύοντας ότι η εξέλιξη μιας BG11εταιρείας προϋποθέτει τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του προσωπικού της, η SysteM επενδύει στο προσωπικό της (μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες), το οποίο αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από στελέχη ανώτερης πανεπιστημιακής μόρφωσης, εξειδικευμένα σε πληθώρα διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί και αντιμετωπίζει επιτυχώς τις ποικίλες ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Όλα της τα στελέχη χαρακτηρίζονται από αμεσότητα, επαγγελματισμό, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, αλλά και νέες ιδέες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του πελατολογίου της. Δείτε εδώ το προφίλ της SysteM
Η ευέλικτη οργανωτική δομή που διαθέτει στοχεύει στη δημιουργία και διασφάλιση μακροχρόνιων συνεργασιών και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το πελατολόγιο της, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο τη βέλτιστη ποιοτικά και άμεση χρονικά κάλυψη των αναγκών τους. Πίστη της SysteM είναι ότι η επαγγελματική υπεροχή απαιτεί εστίαση, διαφορετικές εμπειρίες και ικανότητα προσαρμογής στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Με ολοκληρωμένη, λοιπόν, τεχνογνωσία και πολύχρονη πείρα επικεντρώνεται στη σωστή εξυπηρέτηση και πλήρη ικανοποίηση του πελάτη. Οι πελάτες της εξάλλου αποτελούν την καλύτερη ζωντανή διαφήμιση και εγγύηση των υπηρεσιών που παρέχει στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον
Βασικές αρχές της SysteM είναι : Βαθιά δέσμευση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη Θεμελιώδης πίστη στην επαγγελματική υπεροχή Σταθερή εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων Αφοσίωση στη συνεργασία με τον πελάτη Δυνατό πνεύμα συνεργατικότητας
Εκπαίδευση
Project Management
Web Development
E-learning
E-detailing

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ολοκληρωμένα Projects

Δράσεις e-learning

Eνεργοί Πελάτες

Web Applications

Τελευταία Νέα

H SysteM πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Η SysteM Συμβουλευτική Α.Ε., ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του τομέα εκπαίδευσης…

QMS CERT ISO 9001

Η SysteM Συμβουλευτική Α.Ε., στην προσπάθεια της για συνεχή βελτίωση της ποιότητας…

H SysteM επίσημος συνεργάτης της Microsoft

H System Συμβουλευτική Α.Ε. συνεχίζοντας την επιτυχή συνεργασία με την Microsoft τα τελευταία…

Εξατομικευμένες Yπηρεσίες

Modus Operandi

H System Συμβουλευτική Α.Ε. παρέχει πολυδιάστατες συμβουλευτικές υπηρεσίες (multidisciplinary consulting), τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας σταθερά υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία έργου.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας, οι προσεκτικά επιλεγμένες συνεργασίες, η μεθοδική και επαγγελματική δουλειά και η πολύχρονη πείρα μας, αποτελούν ένα συμβουλευτικό-επιστημονικό σχήμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών, οργανωτικών και άλλων υπηρεσιών.

Γενικές Επιχειρηματικές

Εκπόνηση στρατηγικών-επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων (Investment, Strategic and Βusiness Planning).


Μελέτες βιωσιμότητας και αξιολογήσεως επιχειρήσεων.


Μελέτες σκοπιμότητας- εφικτότητας –προοπτικών.


Μελέτες τοπικής-περιφερειακής ανάπτυξης.


Διαχείριση εισαγωγής τεχνολογίας και καινοτομίας.


Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου

Οργανωτικές


Στρατηγικός σχεδιασμός νέων επιχειρήσεων.


Έλεγχος αποτελεσματικότητας και διοίκησης.


Οργάνωση εσωτερικής δομής και ανάπτυξης (οργανογράμματα, περιγραφές θέσεων κ.λ.π.).


Αναδιοργάνωση-Reengineering εταιρειών.


Αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση γραμμών παραγωγής.


Μελέτες πιστοποίησης ISO και HACCP και εφαρμογή των συστημάτων αυ¬τών για τη διασφάλιση της ποιότητας.


Πληροφορικής


Μελέτη, αξιολόγηση και γενικός σχεδιασμός συστημάτων νέας τεχνολο¬γίας και επιχειρηματικών διαδικασιών.


Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS).


Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS).


Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων συνεργατικότητας (Collaboration Software)


Ανάπτυξη μηχανογραφικών συστημάτων παρακολούθησης έργων.


Ανάπτυξη λογισμικού.


Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων.


Τηλεματικές εφαρμογές.


Πληροφοριακά συστήματα προγραμματισμού, ελέγχου και υποστήριξης γραμμών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.


Υπηρεσίες Internet και e-Business


Σχεδιασμός, δημιουργία και υποστήριξη διαδικτυακών χώρων ενημέρωσης και πληροφόρησης


Υπηρεσίες ενημέρωσης, διαχείρισης και παροχής ιατρικής πληροφορίας και εκπαίδευσης – ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας με ψηφιακά εργαλεία (e-detailing)

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων-πρωτοβουλιών και έργων (Programme and/or Project Management& Evaluation).


Τεχνική υποστήριξη οργανισμών και δημόσιων υπηρεσιών.


Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανογραφικών συστημάτων παρακολούθη¬σης της υλοποίησης έργων-μέτρων και υποπρογραμμά-των.


Ολοκληρωμένη έρευνα, εκπόνηση – σχεδιασμός και υλοποίηση υπαγω¬γής ιδιωτικών επενδύσεων και έργων σε προγράμματα που συγχρημα¬τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση ή Εθνικούς φορείς.

Εκπαίδευσης Προσωπικού


Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών επιχειρήσεων / οργανισμών.


Εκπόνηση σχεδίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.


Δημιουργία μόνιμων ενδοεπιχειρησιακών δομών κατάρτισης.


Κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.


Οργάνωση και υλοποίηση ενδοεπιχειρη-σιακών σεμιναρίων.


Εκπαίδευση προσωπικού στο εξωτερικό πάνω σε προηγμένες τεχνολο-γίες και νέες επιχειρηματικές εφαρμογές.


Add-Hoc Προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e – learning)


Παροχή συστημάτων διαχείρισης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (LMS) και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)


Παροχή υπηρεσιών Ασύγχρονης κατάρτισης


Παροχή υπηρεσιών Σύγχρονης κατάρτισης


Παροχή ηλεκτρονικών τίτλων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης


Παραμετροποίηση συστημάτων ανοιχτού κώδικα για κάλυψη εξειδικευ¬μένων αναγκών


Υπηρεσίες υποστήριξης και αξιολόγησης σεμιναρίων εξ’ αποστάσεως εκ¬παίδευσης

Χρηματοοικονομικές


Δημιουργία και πλήρη υποστήριξη υπεράκτιων εταιρειών (Offshore).


Αποτίμηση εταιρειών.


Παροχή επενδυτικών συμβουλών.


Ανάπτυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων.


Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού.


Αξιολόγηση δαπανών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.


Προγράμματα μείωσης κόστους, Αναλογιστικές μελέτες.

Marketing


Έρευνες αγοράς, αξιολογήσεις αποτελεσμάτων, προβλέψεις.


Προγραμματισμός δράσεων.


Στρατηγική και πολιτικές μάρκετινγκ.


Ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας και προγραμμάτων μάρκετινγκ.


Διαφημιστικά προγράμματα.


Προγραμματισμός και προώθηση πωλήσεων.


Κλαδικές μελέτες.

Ανθρώπινου Δυναμικού


Επιλογή προσωπικού.


Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού.


Συστήματα αμοιβών.

 • html5
 • css3
 • oracle
 • mysql-logo
 • java1
 • android
 • IOS8
 • apple1
 • microsoft
 • magento-logo
 • joomla_logo
 • wordpress
 • moodle-logo
 • bigbluebutton
 • osi